Isnin, 8 November 2010

Proses mesin pengisar ( milling )

(1) Pengenalan
     Mesin kisar (milling)
Terdapat berbagai-bagai jenis operasi mengisar yang boleh dilakukan pada mesin pengisar. Post ini menerangkan tatacara beberapa jenis operasi mengisar. Penerangan kali ini hanya menerangkan jenis operasi mengisar jenis 1 hingga 7 dibawah.
Jenis-jenis operasi mengisar tersebut adalah seperti berikut:
     
A.    Mengisar permukaan rata.

B.    Mengisar permukaan tepi.

C.   Mengisar hujung.

D.   Mengisar straddle.

E.    Mengisar berumpun.

F.    Mengisar permukaan bersudut.

G.   Memotong dudukan kunci.

H.   Memotong pelbagai jenis gear, seperti:
a.  Gear taji.
b.  Gear heliks.
c.  Gear rak.
d.  Gear belitan.

I.      Memotong pelbagai jenis lurah seperti:
a.  Lurah lurus.
b.  Lurah heliks.
c.  Lurah T.
d.  Gegancu.
e.  Gelugur.
f.   Ekor merpati.

J.    Memotong pelbagai jenis mata alat, seperti :
a. Mata pengisar.
b. Gerudi.
c. Pelulas.

K.    Mengisar sesendal


Mesin kisar (milling)
 


2.   Teknik penjajaran ( ALIGNING TECHNIQUE )

Untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih tepat, maka setiap mesin perlulah disejajarkan keselarianya . Kertas penerangan ini menerangkan teknik penjajran meja dan ragum mesin.

Kerja-Kerja Penjajaran Meja dan Ragum Mesin Pengisar Universal

Sebelum kerja mengisar dimulakan, meja mesin dan ragum perlu dijajarkan. Tujuanya ialah supaya alat tersebut dapat mengisar permukaan bendakerja dengan tepat mengikut penandaan yang dibuat. Penjajaran termasuklah:

A.    Penjajaran meja selari dengan turus.
B.    Penjajaran ragum selari dengan penghantaran meja.
C.    Penjajaran ragum bersudut tepat dengan penghantaran meja.

A.    Penjajaran Meja Selari dengan Turus

Tatacara

a.    Bersihkan permukaan turus dan meja
b.    Pasangkan penunjuk dail dan letakkan diatas meja.
c.    Gerakkan meja kepada turus dan setkan penunjuk dail kepada angka 0 .
d.    Gerakkan meja kekiri atau kekanan untuk memerhatikan bacaan yang ditunjukkan oleh penunjuk dail .
e.    Jika terdapat perbezaan bacaan dari satu kesatu hujung turus, bermakna meja dan turus tidak sejajar. Laraskan meja dengan melonggarkan nat perumah meja berkilas.
f.     Ulang langkah ( d ) dan pastikan tidak terdapat perbezaan bagaan penunjuk dail disepanjang muka


B.      Penjajaran Ragum Selari dengan Penghantaran Meja .

Tatacara :

a.       Bersihkan meja dan tapak ragum berkilas.
b.      Pasangkan ragum pada meja, kilas dengan pengapit tetapnya selari dengan lurah T pada meja mesin.
c.       Pasangkan penunjuk dail arbor.
d.      Pasangkan bilah selari kedalam ragum dan ikatkanya.
e.       Naikkan meja sehingga penunjuk dail menyentuh jalur selari dan setkan kepada angka 0.
f.       Gerakkan meja kekiri dan kekanan untuk memerhatikan bacaan yang ditunjukkan oleh penunjuk dail.
g.      Jika terdapat perbezaan bacaan , laraskan dengan cara mengilas ragum seiengah daripada perbezan bacaan yang ditunjukkan
h.      Ulang langkah (f), buat pelarasan jika perlu sehingga tidak terdapat lagi perbezaan bacaan disepanjang permukaan jalur selari.


C.     Penjajaran Ragum Bersudut Tepat dengan Penghantaran Meja.
a)     Menggunakan sesiku L.
b)    Menggunakan penunjuk dail.

a)     Menggunakan sesiku L
Tatacara:
a.     Bersihkan meja dan tapak ragum. Pasangkan ragum supaya pengapit tetapnya berkedudukan 90 dengan meja.
b.    Letak dan rapatkan sesiku L pada permukaan turus da permukaan pengapit.
c.     Perhatikan telusan atau cahaya pada permukaan pengapit tetap ragum.
d.    Buat pelarasan (jika perlu) dengan cara mengilaskan ragum sehingga permukaan pengapit betul-betul rapat dengan sesiku.
b)      Menggunakan Penunjuk Dail .
Tatacara:
a.       Bersihkan meja dan tapak ragum . Pasangkan ragum supaya pengapit tetapnya bersudut tepat dengan meja mesin.
b.      Pasangkan penunjuk dail pada arbor mesin dan juga bilah selari pada ragum.
c.       Naikkan meja dan setka penunjuk dail kepada angka 0.
d.      Gerakkan meja keluar menghala kearah turus untuk memerhatikan bacaan yang ditunjukkan oleh penunjuk dail.
e.       Jika terdapat perbezaan, laraskan dengan cara mengilaskan ragum setengah daripada perbezaan bacaan yang ditunjukkan .
f.       Ulang langkah (d) , buat pelarasan jika perlu sehingga penunjuk dail memberi bacaan yang sama disepanjang jalur selari.

B.    OPERASI  MENGISAR

Terdapat berbagai-bagai jenis operasi mengisar dan pengetahuan melakukan operasi mengisar amatlah penting. Kertas penerangan ini menerangkan tentang operasi mengisar.

Hubungan antara bendakerja dengan arah putaran mata alat menentukan kaedah mengisar. Terdapat dua kaedah mengisar iaitu mengisar keatas dan mengisar kebawah.

a)     Mengisar Keatas.

Dalam kaedah ini , hantaran bendakerja melawan arah pusingan mata alat. Ciri-ciri berikut terdapat pada kaedah ini.

a.     Bentuk tatal yang dihasilkan tebal dibahagian hujung menekala dibahagian pangkalnya adalah nipis.
b.    Menghasilkan permukaan yang kasar.
c.     Mata alat menolak keluar bendakerja dari ragum, ini dapat mengurangkan kesan renggangan skru penghantar kepada mesin kisar.
d.    Bendakerja mestilah diikat dengan kuat.
e.     Kaedah ini sesuai dilakukan bagi mata alat pengisar yang bersaiz dan untuk mengisar keluli yang lembut dan mulur.

b)    Mengisar Kebawah.

Dalam kaedah ini pula , hantaran bendakerja mengikut arah putaran mata alat.
Ciri-ciri yang berikut terdapat pada kaedah ini.

a.     Bentuk tatal yang dihasilkan nipis dibahagian hujung menekala dibahagian pangkalnya tebal.
b.     Menghasilkan permukaan yang lebih halus kerana adanya tindakan mengikis mata alat.
c.     Mata alat menarik masuk bendakerja kebawah mata alat yang sedang berputar . Mesin mestilah bebas daripada kerenggangan skru penghantaran meja. Seelok-eloknya meja hendaklah dilengkapkan dengan alat pencegah kerengangan.
d.     Kaedah ini sesuai dilakukan pada mesin yang berkedudukan tegak dan lebih besar saiznya.
e.     Bendakerja mestilah diikat dengan kuat. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan